تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96 در رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفیت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی درصورت کسب حدنصاب تراز قبولی در این مرحله 50 درصد از راه را طی می کنند و برای قبولی نهایی باید در مرحله مصاحبه دکتری 96 هم شرکت کنند . از آنجایی که ملاک دعوت به مصاحبه دکتری در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراین در این مقاله قصد داریم تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 96 را در اختیار داوطلبان قرار دهیم .

  


نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 96

ما در ابتدا تراز آخرین نفر پذیرفته شده در دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 96 را در دانشگاه های مختلف طبق اطلاعات کارنامه های داوطلبان استخراج کردیم و با توجه به نوسانات تراز در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کردیم . هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی داوطلب بالاتر است . همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد ، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری 96 پایین تر است .
ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صد درصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 96 استخراج شده اند ، می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری سراسری معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 96

نام دانشگاه یا موسسهتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی شریف - تهران4968الی49954771الی49674570الی4770
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران4442الی44694245الی44414044الی4244
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران4266الی42934069الی42653868الی4068
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران4231الی42584034الی42303833الی4033
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه تهران4190الی42173993الی41893792الی3992
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه تربیت مدرس4106الی41333909الی41053708الی3908
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران4046الی40733849الی40453648الی3848
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران4004الی40313807الی40033606الی3806
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران3686الی37133489الی36853288الی3488
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی شیراز3677الی37043480الی36763279الی3479
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی اصفهان3582الی36093385الی35813184الی3384
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس جزیره کیش)3498الی35253301الی34973100الی3300
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه فردوسی مشهد3400الی34273203الی33993002الی3202
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه تهران3216الی32433019الی32152818الی3018
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه اصفهان3209الی32363012الی32082811الی3011
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران3192الی32192995الی31912794الی2994
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان3120الی31472923الی31192722الی2922
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه رازی - کرمانشاه3050الی30772853الی30492652الی2852
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه کاشان3050الی30772853الی30492652الی2852
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه شیراز2984الی30112787الی29832586الی2786
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه تبریز2980الی30072783الی29792582الی2782
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی سهند - تبریز2932الی29592735الی29312534الی2734
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل2898الی29252701الی28972500الی2700
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه یزد2893الی29202696الی28922495الی2695
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران2813الی28402616الی28122415الی2615
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه شهید باهنر - کرمان2793الی28202596الی27922395الی2595
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه شهید چمران - اهواز2787الی28142590الی27862389الی2589
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی شاهرود2606الی26332409الی26052208الی2408
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه ارومیه2601الی26282404الی26002203الی2403
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه سمنان2598الی26252401الی25972200الی2400
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه گیلان - رشت2547الی25742350الی25462149الی2349
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی ارومیه2500الی25272303الی24992102الی2302
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه شهرکرد2498الی25252301الی24972100الی2300
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران2498الی25252301الی24972100الی2300
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه گیلان - رشت2494الی25212297الی24932096الی2296
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه بیرجند2489الی25162292الی24882091الی2291
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه هرمزگان - بندرعباس2358الی23852161الی23571960الی2160
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه کاشان2296الی23232099الی22951898الی2098
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان2291الی23182094الی22901893الی2093
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه فردوسی مشهد2255الی22822058الی22541857الی2057
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه تبریز2212الی22392015الی22111814الی2014
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه ارومیه2155الی21821958الی21541757الی1957
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی شاهرود2152الی21791955الی21511754الی1954
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان2138الی21651941الی21371740الی1940
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه بیرجند2062الی20891865الی20611664الی1864
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار1998الی20251801الی19971600الی1800
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه سمنان1974الی20011777الی19731576الی1776
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران1870الی18971673الی18691472الی1672
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه سمنان1807الی18341610الی18061409الی1609
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران1652الی16791455الی16511254الی1454
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران1635الی16621438الی16341237الی1437
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان)1620الی16471423الی16191222الی1422
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه اصفهان1513الی15401316الی15121115الی1315
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی اصفهان1319الی13461122الی1318921الی1121
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران1279الی13061082الی1278881الی1081
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه کاشان1198الی12251001الی1197800الی1000
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه رازی - کرمانشاه1054الی1081857الی1053656الی856
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل998الی1025801الی997600الی800
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه گیلان - رشت962الی989765الی961564الی764
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه یزد827الی854630الی826429الی629
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه سمنان818الی845621الی817420الی620
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار798الی825601الی797400الی600
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه ارومیه714الی741517الی713316الی516
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان465الی492268الی46467الی267
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه هرمزگان - بندرعباس372الی399175الی371-26الی174
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی شاهرود10الی37-187الی9-388الی-188

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

علاقه مندان به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی می توانند برای آزمودن شانس خود در تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد شرکت کنند . کافیست قبل از ثبت نام در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد ، دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد را با دقت مطالعه و سپس در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد 96 ثبت نام کنند . همچنین اگر قصد شرکت در آزمون دکتری سال بعد را دارید به شما مطالعه مقالات ثبت نام دکتری 97 و ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 97 را پیشنهاد می کنیم . اگر همچنان درباره تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری 96 ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید . متقاضیان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری می توانند برای اطلاع از زمان دقیق اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری در  کانال تلگرام دکتری تخصصی هیوا عضو شوند . 

علاقه مندان به شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 در رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی می توانند مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد را مطالعه نمایند .
منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 96


هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد, مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمونGMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A, A, B, B, C C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه وcv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمونDELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest),  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس ,جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند ,تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی تجزیه , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق قدرت  , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زراعت , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم دامی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی صنایع , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی  , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران سازه , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی کاربردی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حسابداری , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی آلی